สพป.มุกดาหาร จัดการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า”

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯ คำชะอีก้าวหน้า

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า”

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า” พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.มุกดาหาร และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานการประชุม กล่าวเปิดพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า ต่อไป

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/YsT62CU3xJxuKdL5A