สพป.สระบุรี เขต ๒ สร้างขวัญกำลังใจมอบการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน

สพป.สระบุรี เขต ๒ สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร มอบการ์ดอวยพรวันเกิดประจำเดือนเมษายน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้าง ร่วมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน เมษายน จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. นางสาวพรพรรณ ชินวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ( ๒๒ เมษายน) ๒. นางสาวปริมวดี เปล่งปลื้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ (๑๒ เมษายน ) ๓. นางเบญจวรรณ รอตประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ (๑๖ เมษายน)โดยทั้ง ๓ ราย ได้ร่วมทำบุญวันเกิดบริจาคเงินให้กองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง ณ บริเวณลานภิรมย์ฤทัยสถาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี