สพป.มุกดาหาร ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (มาตรฐานเขตฯ)

สพป.มุกดาหาร ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (มาตรฐานเขตฯ)

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายมนตรี ลาดนาเลา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม “การประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (มาตรฐานเขตฯ)” พร้อมด้วย นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/NqAWigPvGbXGLecs7