สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.วาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก่อนการประชุมฯ มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเพชรมัธยม บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

99