รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นางกัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายแทน เฉลยไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และคณะทำงาน ร่วมติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาตนได้มอบนโยบายให้เขตพื้นที่ฯ ทุกเขต เร่งติดตามพาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา กลับเข้ามาเรียนให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบว่าการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนในจ.พระนครศรีอยุธยา มีผลงานที่น่าพอใจ สามารถติดตามได้ครบ 100% และสามารถนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากถึง 90% ในส่วนของเด็กที่มีปัญหาครอบครัวที่อาจจะเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ได้ ก็ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน ประสานกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้

“พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ พบว่าเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนในจ.พระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมที่จะเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site 100% และเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำว่าโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 ของ สธ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย และเราต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ ซึ่ง ศธ. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนทุกแห่งมาโดยตลอด หากโรงเรียนพบเด็กติดเชื้อ ก็ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้ คือให้ปิดเฉพาะห้องเรียนที่พบเด็กติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมา” รมว.ศธ. กล่าว

จากนั้น รมว.ศธ. และคณะทำงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 880 คน โดยมีนักเรียนตัวอย่างในโครงการพาน้องกลับมาเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งนักเรียนได้ออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว เมื่อกระทรวงศึกษาธิการโดย รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายให้ดำเนินโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการติดตามนักเรียน พบว่า นักเรียนไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ แต่ได้สมัครเข้าเรียนต่อที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ต่อมาทางโรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือนักเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับมาเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ติดต่อประสานกับผู้ปกครอง ติดตามการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน และขอเอกสารยืนยันการศึกษาต่อ อีกทั้งโรงเรียนได้ช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการสมทบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา และทำการสรุปผลการติดตาม รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้ว ปัจจุบันนักเรียนคนดังกล่าว ได้เข้าศึกษาต่อที่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เหลืออีก 1 ภาคเรียน ก็จะจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว