กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และนำกล่าวคำปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เวลา 08.15 น. วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ และนำกล่าวคำปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคลากรในการร่วมกันดำเนินจัดกิจกรรมมอบทุนนักเรียนการทดสอบ O-NET คะแนนสูงสุด และแจ้งภาระงานประจำสัปดาห์