สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด