สพม.เพชรบูรณ์ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” โดยได้ให้โอวาท มอบนโยบาย และหลักคิดในการปฏิบัติงาน การครองตน ทั้งนี้ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจงรัก เกตแค ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์