สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูผู้สอน แบบพบกลุ่ม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามแบบพบกลุ่มการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในสังกัด ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปี 2563-2565 จำนวน 35 คน โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข ศึกษานิเทศก์ เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2