สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา

10 พฤษภาคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา มีครูผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประเมิน กว่า 95 คน เข้าร่วมประชุมที่ห้องชาลวัน ซึ่ง บริษัทเฉาก๊วย ชากังราว จำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ในฐานะประธานโครงการฯ พร้อมคณะ ให้การสนับสนุน และเป็นวิทยากร