สพม.ลปลพ ประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหารก่อนเปิดภาคเรียน