สพฐ. ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 มีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ ชนิดต่าง ๆ อาทิ ฟุตซอล ฟุตบอล และแชร์บอล ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยในวันนี้มีการจัดแข่งขันรอบเปิดสนาม อาทิ การแข่งขันฟุตซอล สป.(รุ่นอาวุโส) พบกับ สพฐ.(รุ่นอาวุโส) พร้อมด้วย การแข่งขันแชร์บอลหญิง ฟุตซอลรุ่นทั่วไป สาย A และฟุตซอลรุ่นทั่วไป สาย B