สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ บริการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ ๕-๑๑ ปี

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ และนางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางอรุณศรี ศรีเมือง, นางกานต์พิชชาภัทณ์
คนสมบูรณ์ และนางชนิดาภา  ศรีตรีเฮ้า  นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ารับบริการ
ฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ณ จุดฉีดวัคซีนเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ บริการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ ๕-๑๑ ปี