สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕

☕️☕️ สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ☕️☕️

🕗 วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข่าวสาร และประชุมสภากาแฟ เพื่อร่วมในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ ตามกรอบมาตรฐานของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

โดยพุธเช้า ข่าว สพฐ. ในวันนี้ จัดรายการพิเศษในเรื่อง “สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-site 100%” เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีประเด็น ดังนี้
– นโยบายของ สพฐ. กับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– มาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
– แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียน โดยนางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.กทม. เขต ๑
– แนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของสำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพฯ โดยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผ่านช่องทาง OBEC Channel โดยนำเสนอกิจกรรมตามนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. และนโยบายเร่งด่วน

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/YteaR6ZeHQoaSaWa8