ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ” ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”Better THAILAND 2022

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ” ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” Better THAILAND 2022 วันที่ 19-20 พ.ค.2565 เวลา 9.00-16.30 น. ตามช่องทางที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=FmUDRpXVXbE

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มที่ลิงค์นี้ https://www.better-thailand.com/