สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.คร้้งที่ 15/2565 สพฐ.วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน การเข้าร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 15/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พร้อมด้วย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน เรื่อง สถานศึกษา ปลอดภัย มั่นใจ On-Site 100% จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. เพื่อชี้แจงสร้างความ เข้าใจให้กับโรงเรียน ครู และผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 จากนั้นได้ประชุมสภาการแฟ แจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3