สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่11 พฤษภาคม 2565 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ จุดประชุมของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ