ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ Kick Off Smart Health” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ Kick Off Smart Health” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ห่างไกลจาก Covid-19  ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒