พิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียนวิโรจน์เมธาภรณ์ โดยพระครูวิโรจน์เมธาภรณ์ (หลวงพ่อคี้) โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียนวิโรจน์เมธาภรณ์ โดยพระครูวิโรจน์เมธาภรณ์ (หลวงพ่อคี้) สร้างเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๙๗๙,๖๕๙ บาท ณ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง