โครงการสัมฤทธิบัตร

ด้วย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง4เดือน) เป็นการบริการทางวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่กำจัดอายุและวุฒิการศึกษา หากสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่