สพม.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบท โดยมี คณะกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมฯ ณ ห้องพญาอินทรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ