สพม.ปัตตานี ประชุมการสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมการสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมฯ ณ ห้องพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว : นายมะสอและ สารอเอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ