สพม.สงขลา สตูล”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยมีนายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม