สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงนโยบายการเรียนรวม

วันที่ 12 พฤษภาคม  2565  ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงนโยบายการเรียนรวม และรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน โรงเรียนวัดนาดีวราราม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนาดีวราราม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสาคาม และโรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม