การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการสื่อสารเชิงบวก รู้เท่าทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ สำหรับครูในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.วีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการสื่อสารเชิงบวก รู้เท่าทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ สำหรับครูในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1โดยจัดกิจกรรมอบรมฯ 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ โรงเรียนวัดพระประโทณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงบ่าย ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พบปะ ให้กำลังใจคณะครูและวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียน และแนะแนวการศึกษา โดยเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวรการ Active learning ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถดำเนินงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี และอีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรณีต่างๆให้เป็นไปตามแนวทางและระบบเดียวกัน

https://photos.app.goo.gl/v8pzQ61TPTq4vPaL9

ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจอบรมฯ