สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา) ให้กับหน่วยพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา)ให้กับหน่วยพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหน่วยพัฒนาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 435 คน ประกอบด้วย สังกัด สพป. 272 คน และ สพม. 163 คน ระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ