สพม.ลปลพ ประชุม กต.ปน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา