ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุภาพรโขงรัมย์ นักวิชาการศึกษา นายพนม นอนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑” จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายประกาศิต  สุรินทรฺ์สมบูรณ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุ ๗ ปี  นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี นายศราวุธ ดำริห์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  (พนม นอนา : ภาพ)