สพฐ. จัดปฐมนิเทศครูเกาหลี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศครูชาวเกาหลี ปีการศึกษา 2565 โดยกล่าวต้อนรับ Mr. Kim Young Jin ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย และครูชาวเกาหลี ที่มาสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย จำนวน 53 คน ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ซอยสุขุมวิท 5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ กล่าวว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาของ สพฐ. ต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินโครงการจัดส่งครูชาวเกาหลี มาสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ในปี 2554 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 12 แล้วที่ สพฐ. ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี จัดส่งครูชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีครูจำนวนทั้งสิ้น 53 คน รวมทั้งอาจารย์โอ มินอู ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแล เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ครูทุกท่านในโครงการนี้ และยังทำหน้าที่ครูสอนภาษาเกาหลี ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองอีกด้วย

นางสาวนองศิริ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันภาษาเกาหลีได้รับความนิยม และนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสนใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นทุกปี โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลี จำนวน 173 โรง มีนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลี จำนวน 45,000 กว่าคน วันนี้ สพฐ. ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้จัดอบรมให้ความรู้ทางภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนเบื้องต้น เพื่อให้ครูชาวเกาหลีได้เข้าใจและมองเห็นภาพกว้างเกี่ยวกับประเทศไทย ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน และใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างเข้าใจและมีความสุข ตลอดเวลา 1 ปีการศึกษา โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้แทนโรงเรียนจะมารับครูทุกคน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละโรงเรียนต่อไป

“ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยปูชานภาษาและกิจการต่างประเทศ และครูเกาหลีทุกคนอีกครั้ง ที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็ง และประสบผลดีเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาเกาหลี และใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุข สนุกกับประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้ และสิ่งที่จะได้รับต่อไปค่ะ” รอง ผอ.สวก. กล่าว