สพม.ลปลพ พร้อมรับการติดตาม การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จากกระทรวงศึกษาธิการ