นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองในการเปิดเทอมวันแรก

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายอินสวน สาธุเม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองในการเปิดเทอมวันแรก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยควบคุมเรื่องมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด 3T 1VT : Thai Stop COVID Plus (TSC+) : โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน T : Thai Save Thai (TST) : นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ T : Test : เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือ เมื่อมีอาการV : Vaccine : ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5-17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)