ศธ.-สพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ณ โรงเรียนราชวินิต (ประถม)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนราชวินิต (ประถม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ โดย รมว.ศธ. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณภายในโรงเรียนถึงการเตรียมความพร้อมทั้งภายในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติ และพบปะพูดคุยให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนด้วย

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันนี้พบว่าทางโรงเรียนมีความพร้อม ซึ่งตนได้มีการกำชับกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนมาโดยตลอด และยังได้มีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา เราได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด และยังมีมาตรการเรื่องวัคซีนที่ทางรัฐบาลได้กำชับเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครูและนักเรียน โดยครูได้รับวัคซีนเข็ม 3 แล้ว และนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน 3 เข็มแล้วเช่นกันในเด็กอายุ 5-11 ปี จากมาตรการตรงนี้ทำให้ผู้ปกครองและสังคมได้มีความสบายใจในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาจจะไม่เป็นโรคใหม่สำหรับเราแล้ว เริ่มมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเน้นย้ำให้โรงเรียนทำตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องมีการเว้นระยะอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่พร้อมมาเรียนอีกประมาณ 300 กว่าคน โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ On-site สำหรับนักเรียนที่มาเรียน และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On-hand สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในระยะเริ่มต้นนี้ และในกรณีที่นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 หรือเด็กที่มีความเสี่ยง ทางโรงเรียนได้มีการจัดห้องเรียนแบบ School Isolation โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงไปยังห้องเรียนจริงด้วย และพร้อมจะส่งต่อเด็กเข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อไป ในส่วนนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วน และให้มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กด้วย ทุกฝ่ายต้องมีความร่วมมือกัน ทั้งทางโรงเรียน และทางผู้ปกครอง เพื่อการเติมเต็มช่วงเวลาของเด็กที่ขาดหายไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

“จากการที่ได้พูดคุยกับนักเรียน เด็กๆ มีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอเพื่อนและคุณครู เนื่องจากเรียนออนไลน์ไม่สนุก ไม่เข้าใจเหมือนการได้มาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งวันนี้ผู้ปกครองและสังคมมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 อย่างเข้มงวด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ล้างมือบ่อยๆ ให้เป็นนิสัย และเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน” รมว.ศธ. กล่าว