สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2