สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์  รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง  ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายปรีชา  จันทวี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน  ออกเยี่ยมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019