สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการเปิดภาคเรียน 1/2565 แบบ On-Site 100%

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และคณะผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการเปิดภาคเรียน 1/2565 On-Site 100% โดยเน้นตามมาตรการด้านความปลอดภัย “เปิดเทอมปลอดภัย การศึกษาไทยเดินหน้าต่อ” ของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองโดยให้นักเรียนกลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด  พร้อมนี้ได้พบปะกับทางคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในการนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของ สพฐ.อย่างเคร่งครัด