ผอ.สพม.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (โรงเรียนคุณภาพ)