สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ชูสาย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียม ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผอ.โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์