รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนราชวินิต สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)