ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) และโรงเรียนพญาไท

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)