สพม.ลปลพ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามความพร้อมโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตบุญวาทย์