สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำนโยบาย ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะให้นักเรียนได้อยู่ที่โรงเรียนด้วยความปลอดภัย และมีความสุขใจ จากความรักความเอาใจใส่ของครู ซึ่งเปรียบเหมือน พ่อแม่คนที่ 2 ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมเติมเต็ม ความรู้ ทักษะ เจตคติและสมรรถนะที่หายไป ในช่วงที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีนายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ