ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมชมรมผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวคุณครูที่เสียชีวิต โรงเรียนบ้านปาแดปาลัส อ.ทุ่งยางแดง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และชมรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวคุณครูวันฟาตีมะห์ หะยิสาแม็ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านป่าแดปาลัส .ทุ่งยางแดง ซึ่งได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ (เสียชีวิต] ด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวในครั้งนี้ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th