สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่  16/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  เพื่อรับทราบนโยบาย จาก สพฐ.สู่การปฏิบัติ ในการเปิดเรียนแบบ On   Site 100% เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565  สถานศึกษาปลอดภัย จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ แจ้งข้อราชการและภารกิจสำคัญในการออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3