สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

18  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 มอบหมายให้  นายสุพิษ ศิริบุตร รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น” วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ บริเวณถนนสาย อบจ.รย 0307 สายไผ่ล้อม-บึงต้นชัน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง