สพม.สงขลา สตูล “ร่วมรับชม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565 “

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565 พร้อมร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ต้อนรับการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.สงขลา สตูล