สพม.สงขลา สตูล “ร่วมประชุม Coaching Team”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมประชุมทางไกล Vdo Conference คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.สงขลา สตูล