สพม.มหาสารคาม รับการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (โรงเรียนคุณภาพ) ลงพื้นที่โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1dmwq5pobLutoe5NLoNVz_NPBxFZNgoJd

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)