สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม และโรงเรียนหนองไผ่

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางละออง หาญยากรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายอภิชาฎ พงษ์ภู่ ผอ.โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 10.00 น. นายพร ดังดี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายมนตรี สำเภา ผอ.โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 13.00 น. นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผอ.โรงเรียนหนองไผ่ ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์