สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่1/2565

>>>>>>วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite ของภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีกำหนดการลงติดตามโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 75 โรง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้คณะนิเทศติดตาม ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตราการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง