นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนบ้านคลองเตย โรงเรียนบ้านหนองกุลา และโรงเรียนวัดบึงกอก โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 113 โรงเรียน ได้ทำการเปิดภาคเรียนแล้ว 112 โรงเรียน มี 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.บางระกำ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดภาคเรียนได้ เนื่องจากพบมีข้าราชการครูจำนวน 7 ท่าน ได้ติดเชื้อโควิดและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงเรียนจึงขออนุมัติขยายเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ออกไป และจะทำการเปิดเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำหรับโรงเรียนที่เปิดเรียน on site ของจังหวัดพิษณุโลกนั้น พบว่าทุกโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ปฏิบัติทุกโรงเรียนอย่างเคร่งครัด